panel menedzera
0
Zgromadzenie kluczowych informacji na jednym panelu
0
Możliwość definiowania analizowanych wskaźników
0
Monitoring kluczowych wskaźników ekonomicznych
0
Powiadomienia o niepożądanych sytuacjach

Quatra Max Panel Menedżera

Pozwala na szybką analizę wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa. Panel Menedżera pokazuje w sposób skondensowany aktualną sytuację firmy – dla osób postawionych wysoko w hierarchii firmy, a także dla kadry niższego szczebla w zakresie dotyczącym ich zakresu odpowiedzialności. Dzięki wdrożeniu w firmie przynosi wymierne korzyści:

umożliwia korzystanie z wielu wskaźników ogólnych (niewymagających definiowania przez użytkownika) dotyczących wszystkich obszarów systemu (Finanse, Logistyka i Personel)
zawiera wbudowany mechanizm kontroli wartości wskaźników (i ich zmian) aktywnie sygnalizujący sytuacje niepożądane i zmierzające w stronę niepożądaną
usprawnienie procesu podejmowania decyzji – zgromadzenie informacji niezbędnych do monitorowania i zarządzania przedsiębiorstwem na jednym panelu
automatyczny monitoring kluczowych dla firmy wskaźników ekonomicznych i powiadomienia o niepożądanych sytuacjach wysyłane automatycznie przez system do wskazanych osób w firmie