0
Sprawniejsza praca działu personalnego
0
Efektywne narzędzia oceny i systemów wynagrodzeń
0
Wsparcie w podejmowaniu decyzji
0
Zmniejszenie kosztów dystrybucji informacji

Quatra Max Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Quatra Max Zarządzanie Kapitałem Ludzkim – umożliwia zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników. Dzięki wdrożeniu w firmie przynosi wymierne korzyści:

wsparcie w tworzeniu spójnej polityki zarządzania zasobami ludzkimi
automatyzacja procesów związanych z rekrutacją i szkoleniami pracowniczymi
efektywne narzędzia oceny pracy pracowników
możliwość badania potrzeb szkoleniowych i oceny ich efektywności
wsparcie w podejmowaniu decyzji o awansach i przesunięciach
poprawa efektywności systemów wynagrodzeń
rozliczenie kosztów szkoleń dla pracowników
usprawnienie pracy działu personalnego
tworzenie grafiku szkoleń na podstawie zatwierdzonego planu szkoleń
budżetowanie szkoleń
gromadzenie danych do rekrutacji ze zgłoszeń kandydatów
wykonywanie oceny okresowej na portalu pracownika
automatyczny dobór osób oceniających w zależności od rodzaju oceny (180, 360 stopni)

Moduły Funkcjonalne 

opis

Opis stanowiska

Jest podstawowym elementem opisującym strukturę zatrudnienia. Usprawnia zarządzanie pracownikami w firmie (określenie stanowisk zastępczych) oraz wspiera organizację stanowiska pracy (wyposażenie na stanowisku, gotowa dokumentacja stanowiska pracy wraz z oceną ryzyka zawodowego).

ocena

Ocena pracownika

Pozwala na definiowanie szablonów ocen, a następnie wykorzystywanie ich podczas tworzenia ocen okresowych pracowników. Po utworzeniu oceny na portalu pracownika, na profilach pracowników pojawią się dedykowane arkusze ocen.

szkolenia

Szkolenia

Zapewnia usprawnienie procesu planowania i organizowania szkoleń. Umożliwia planowanie szkoleń i budżetu dla jednostek organizacyjnych.

rekrut

Rekrutacja

Zawiera bazę kandydatów ułatwiającą w znacznym stopniu pracę w procesie rekrutowania nowych pracowników. Umożliwia tworzenie projektów rekrutacyjnych dla określonego profilu kandydata.