Quatra Max to narzędzie ułatwiające efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, również o rozproszonej strukturze. Zapewnia kompleksowe wsparcie we wszystkich procesach biznesowych, na różnych szczeblach zarządzania: operacyjnym, kierowniczym oraz strategicznym. Z powodzeniem działa w wielu branżach: różnego typu sprzedaży i dystrybucji, zarządzaniu rozproszonymi organizacjami usługowymi, transporcie kolejowym i lotniczym oraz w sektorze publicznym.

Referencje

Soprt

WOSIR W DRZONKOWIE

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie jest zakładem budżetowym świadczącym usługi w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu. Dysponuje najbogatszą w regionie bazą sportową o standardzie europejskim oraz rozbudowaną bazą hotelowo-­gastronomiczną i szkoleniową.
W ramach współpracy zrealizowaliśmy dedykowany system ,,e­Drzonków” odpowiadający na podstawowe potrzeby ośrodka.

Opis wdrożenia

POBIERZ REFERENCJE
Soprt

KOLEJE WIELKOPOLSKIE 

Firma Koleje Wielkopolskie świadczy usługi związane z kolejowym przewozem pasażerskim w obrębie województwa wielkopolskiego, w tym m.in.: koleje regionalne i inne przewozy osób  i rzeczy, działalność usługową w zakresie taboru kolejowego oraz działalność związaną z turystyką. W 2012 roku  w ramach współpracy zrealizowaliśmy dostawę systemu Quatra Max w zakresie modułów Max Finanse, Max Personel, Max Logistyka oraz Mobilnej Inwentaryzacji Środków Trwałych.

POBIERZ REFERENCJE
Soprt

AGENCJA OCHRONY SZABEL

Agencja Ochrony SZABEL spółka z o.o. w Koszalinie posiada ponad 25-letnie doświadczenie w obszarze projektowania i wdrażania kompleksowych i systemowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia. W ramach zintegrowanego systemu ratownictwa ściśle współpracuje ze wszystkimi służbami ratowniczymi w kraju. Posiada 10 oddziałów terenowych, w których pracuje 1.000 pracowników dysponujących flotą 70 samochodów. Obsługuje ponad 7.000 Klientów. Przeprowadziliśmy wdrożenie systemu Quatra Max w obszarze modułów Max Finanse, Max Personel  oraz Max Logistyka.

POBIERZ REFERENCJE
Soprt

DOLKOM

Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej  DOLKOM sp. z o.o. (grupa kapitałowa PKP S.A.). Spółka zajmuje się budową, naprawami i konserwacją nawierzchni kolejowych dla PKP SA oraz innych podmiotów posiadających tory i rozjazdy kolejowe.
Przeprowadziliśmy wdrożenie systemu Quatra Max w obszarze modułów Max Finanse, Max Personel i Max Logistyka oraz dokonało przeniesienia danych ze starych systemów.

POBIERZ REFERENCJE
Soprt

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

PFHBiPM jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną, zrzeszającą w swoich szeregach 20 związków i posiadającą reprezentację we wszystkich województwach w kraju.
Świadczy usługi między innymi z zakresu prowadzenia ksiąg, oceny wartości czy realizacji programów hodowlanych bydła hodowlanego.
W roku 2014 roku wdrożyliśmy we wszystkich jednostkach organizacyjnych Federacji system Quatra Max w zakresie obszarów Max Finanse, Max Logistyka, Moduł Budżetowania, oraz Obieg Dokumentów.

POBIERZ REFERENCJE
Soprt

Grupa CSV

Grupa CSV to dostawca kompleksowych technologii lakierniczych i niezawodny partner warsztatów lakierniczych w Polsce.

Począwszy od 2005 roku przeprowadziliśmy wdrożenie systemu Quatra Max w zakresie obsługi procesów biznesowych w obszarach: finansowo-księgowym, środków trwałych, zaopatrzenia, gospodarki magazynowej, kadrowo-płacowym, rozliczania kosztów pracy związanych z produkcją.

POBIERZ REFERENCJE
Soprt

GROCLIN S.A.

Groclin S.A. to  producent wyposażenia i akcesoriów samochodowych, głównie poszycia foteli, jak i samych foteli i fotelików samochodowych.
W ramach projektu wdrożyliśmy moduł Quatra Max Personel, który wspomaga pracę w zakresie obsługi kadr, rozliczenia kosztów pracy związanych z produkcją, rozliczania wynagrodzeń oraz w zakresie sprawozdawczości wymaganej obowiązującymi przepisami.

POBIERZ REFERENCJE
Soprt

United Beverages

Firma United Beverages jest jednym z największych dystrybutorów alkoholi w Polsce, współpracuje z największymi producentami w kraju i na świecie. Na rynku firma jest obecna od ponad 20-tu lat będąc również jednym z największych importerów win i alkoholi mocnych oraz właścicielem wielu znaków towarowych w różnych kategoriach i segmentach rynku.
W ramach współpracy zrealizowaliśmy dostawę systemu Quatra Max w zakresie modułów Max Finanse, Max Personel, Max Logistyka.

POBIERZ REFERENCJE
Soprt

KOMPUTRONIK S.A.

Komputronik S.A. jest partnerem technologicznym Sygnity Business Solutions.
To jedna z największych firm teleinformatycznych w Polsce, zajmująca się sprzedażą towarów i produktów IT oraz świadczeniem usługi serwisowych sprzętu IT. Posiada wielooddziałową, rozproszoną strukturę organizacyjną. Przeprowadziliśmy wdrożenie systemu Quatra Max w obszarze modułów Max Finanse, Max Logistyka oraz Max Personel.

POBIERZ REFERENCJE
home_img

Welcome Airport Services

WELCOME Airport Services jest jedną z najprężniej rozwijających się i największych w Polsce firm świadczących usługi handlingowe, zapewniającą obsługę naziemną kilkudziesięciu liniom lotniczym z całego świata.
Począwszy od 2010 przeprowadziliśmy wdrożenie systemu Quatra Max w zakresie modułów Max Finanse, Max Logistyka i Max Personel, a obecnie świadczymy usługi rozwoju i utrzymania systemu, wsparcia technicznego oraz usługi konsultacyjno-doradcze.

POBIERZ REFERENCJE
Soprt

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

W latach 2001-2013 na Uniwersytecie Zielonogórskim realizowane było przedsięwzięcie informatyczne obejmujące dostawę, instalację i wdrożenie systemu Quatra Max w zakresie modułu Max Personel, Max Logistyka, oraz Budżetowanie i Controlling.
Celem tego projektu było kompleksowe wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania sferą finansową-księgową, kadrowo-płacową oraz gospodarki magazynowej wraz z zapewnieniem dostępu do wielowymiarowych analiz i raportów dla całego systemu.

POBIERZ REFERENCJE