Wnioski urlopowe w Quatra Max

System Quatra Max oferuje, w ramach udostępnianego Portalu, obsługę wniosków urlopowych. Program umożliwia proste i intuicyjne wypełnienie elektronicznego wniosku, a także wgląd do informacji na temat urlopu wykorzystanego i przysługującego użytkownikowi. Osoby biorące udział w procesie obsługi wniosku (osoba składająca, rozpatrująca wniosek, zastępująca, dział kadr) otrzymują odpowiednie informacje dotyczące wniosku drogą mailową.

Wniosek można wypełnić na każdym urządzeniu (stoiska, kioski), urządzeniu  mobilnym z dostępem do Internetu.

Program umożliwia składanie wielu rodzajów wniosków m.in.:

 • urlop wypoczynkowy,
 • urlop wypoczynkowy –  na żądanie,
 • opieka nad dzieckiem do lat 14 (art. 188),
 • urlop okolicznościowy (np. krwiodawstwo i inne),
 • urlop bezpłatny,
 • inne w zależności od organizacji.

Przełożony odpowiedzialny za pracownika otrzymuje informację o pojawieniu się nowego wniosku urlopowego do akceptacji na Portalu. Jednym kliknięciem może zaakceptować lub odrzucić wniosek. Obieg wniosków urlopowych  może być dowolnie konfigurowany na  potrzeby firmy, istnieje możliwość definiowania statusów i ścieżek obiegu wniosków. Operacje wykonywane na Portalu mają odzwierciedlenie w systemie Quatra Max. Funkcjonalność jest zgodna z polskim prawem.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program za pośrednictwem odpowiedniego widoku kalendarza w czytelny sposób obrazuje dni, w których pracownicy zaplanowali swój urlop. Narzędzie to pozwala na koordynację nieobecności pracowników z uwzględnieniem działów, w których są zatrudnieni oraz dowolnie zdefiniowanej grupy (grupy projektowe, brygady itp.). Kalendarz nieobecności umożliwia również akceptację wniosków.

1

 

 

 

 

 

 

Integracja z systemem kadrowo-płacowym Quatra Max pozwala w łatwy sposób kontrolować wykorzystywany przez pracowników urlop, dostarczając jednocześnie aktualnych informacji zarówno pracownikom, jak i kadrze zarządzającej.

Korzyści z wdrożenia wniosków urlopowych:

 • sprawny i przejrzysty proces składania elektronicznych wniosków urlopowych,
 • definiowanie obiegu wniosków w celu zapewnienia ciągłości pracy przy projektach (zastępstwa, akceptacja przez kierowników projektów),
 • automatyczne przeliczanie ilości dni planowanego urlopu,
 • skrócenie  czasu związanego z udzieleniem urlopu pracownikowi,
 • możliwość kontroli obecności pracowników niezbędnej przy planowaniu pracy,
 • planowanie urlopów na najbliższy okres z informacją o dostępności poszczególnych pracowników w danym okresie.