Skierowanie na badania lekarskie

Badania medycyny pracy pracowników wykonywane są na podstawie skierowania, które wystawia pracodawca.
Kartoteka Dane medyczne w systemie Quatra Max umożliwia zarządzanie skierowaniami na badania pracowników, współpracowników oraz kandydatów.
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kartotece Dane medyczne  dostępne są następujące operacje:

  • generowanie skierowań dla badań tracących ważność (badania okresowe, kontrolne oraz psychologiczne)
  • ręczne dodawanie skierowania indywidualnie dla pracownika (również generowanie skierowania wstępnego dla pracownika zmieniającego stanowisko pracy),
  • skierowanie kandydata na badania – badania wstępne pracownika,
  • lista skierowań – wykaz wszystkich skierowań wygenerowanych w systemie i przekazanych pracownikom.

Skierowanie na badania lekarskie pozwala określić rodzaj badań i konsultacji specjalistycznych, jakie są niezbędne do wydania orzeczenia przez lekarza medycyny pracy.
Obsługiwane w systemie Quatra Max rodzaje badań:

  • badania wstępne  dla  osób przyjmowanych do pracy,
  • badanie okresowe dla wszystkich pracowników (ich częstotliwość określa lekarz).
  • Badania psychologiczne kierowców przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
  • badania kontrolne wykonywane w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

4