Quatra Max w coraz lepszych chmurach

Inżynierowie Quatra Max na warsztatach Oracle Cloud Hackathon 2019 uruchomili premierową instalację systemu, opartą o topową wersję bazy danych Oracle w chmurze, tzw. bazę autonomiczną.

System Quatra Max oparty o autonomiczną bazę danych Oracle – wystartował w praktyce

Celem udziału przedstawicieli Sygnity Business Solutions S.A. w warsztatach Oracle Cloud Hackathon 2019 było uruchomienie „w boju” premierowej, pilotażowej instancji naszego systemu Quatra Max opartej o najnowszą wersję bazy w chmurze Oracle, tzw. bazy autonomicznej.

Według pozyskanych informacji z Oracle, baza autonomiczna jest praktycznie bezobsługowa, sama się stroi i sama wykonuje upgrady. W trakcie warsztatów inżynierowie z Sygnity Business Solutions S.A. mieli okazje się przekonać, że jest to także baza niezwykle zaawansowana architektonicznie (serwery exadata, baza enterprise) i wydajna.

Pierwsze prace z bazą autonomiczną spowodowały zmianę dotychczasowego paradygmatu instalowania baz danych, m.in. wymagającego kastomizacji motoru bazy w zakresie optymalnej definicji sortowania (zwłaszcza znaków polskich i specjalnych). Tym razem kastomizacja nawet nie mogła być wykonana, gdyż baza autonomiczna jest dostępna wyłącznie „jako serwis”, nie wymaga stosowanego wcześniej poziomu dostępu.

Inżynierowie Sygnity Business Solutions S.A. zdają sobie sprawę, że więcej o praktycznych skutkach oparcia się o fabryczne sortowanie będzie można powiedzieć dopiero po dokładniejszych testach na realnych porcjach danych. Jednocześnie uznali, że baza autonomiczna zasługuje na poważne przyjrzenie się jej od strony parametrów i kosztów liczonych per wydajność.

Wielką wartością warsztatów Oracle Cloud Hackathon 2019 w opinii naszych kolegów była dostępność na miejscu ekspertów z firm Oracle i Arrow, ich dyspozycyjność i zaangażowanie oraz fachowość nie do przecenienia.

Daje to bardzo dobrą prognozę dla ewentualnej dalszej współpracy w projektach chmurowych z Oracle.