Quatra Max – poznaj solidny system klasy ERP

Quatra Max jest jednym z polskich systemów klasy ERP, przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Producentem narzędzia jest Sygnity Business Solutions z Grupy Sygnity S.A., za którą stoi 25 lat doświadczenia w dziedzinie wdrażania i integracji biznesowych rozwiązań informatycznych.

O przewadze systemu Quatra Max decyduje, oprócz twardego rdzenia funkcjonalności, którym dysponuje każdy system ERP, wiele dodatkowych modułów i opcji. Elastyczność w definiowaniu dokumentów, procesów i procedur sprawia, że system Quatra Max znalazł zastosowanie w organizacjach skrajnie różniących się skalą działania, strukturą organizacyjną i specyfiką procesów biznesowych.

Quatra Max ma relatywnie wysoki współczynnik poziomu usprawnienia zarządzania i obniżenia kosztów działania firmy w stosunku do całkowitego kosztu wdrożenia i posiadania tego systemu. Jest to możliwe dzięki przemyślanej funkcjonalności połączonej z nowoczesną metodologią wdrażana.

Quatra Max czerpie swoją siłę biznesową z referencji – to Klienci i ich wybory decydują o dalszym sukcesie i rozwoju systemu. Stała zgodność z obowiązującym prawem, natychmiastowy dostęp do danych, informacji, raportów i analiz, zarządzanie łańcuchami dostaw, logistyką firmy, środkami trwałymi, zasobami ludzkimi, projektami i produkcją –  to funkcje, które posiada wiele systemów ERP. Jednak wyróżnikiem Quatra Max jest łatwość dopasowania do bardzo specyficznych i unikalnych wymagań diametralnie różniących się organizacji i firm. System zapewnia kompleksowe wsparcie we wszystkich procesach biznesowych, na różnych szczeblach zarządzania: operacyjnym, kierowniczym oraz strategicznym. Z powodzeniem działa w wielu branżach: różnego typu sprzedaży i dystrybucji, zarządzaniu rozproszonymi organizacjami usługowymi, transporcie kolejowym i lotniczym oraz w sektorze publicznym

 Agencja Ochrony Szabel sp. z o.o. z Koszalina to ponad 1000 pracowników w 10 oddziałach na terenie Polski, z flotą ponad 70 pojazdów służbowych. Kontroluje ona trzy inne firmy, tworzące Grupę Szabel, projektujące i kompleksowo wdrażające systemowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa osób i mienia. Portfolio klientów liczy ponad 7000 pozycji. W całej Grupie zostały wdrożone moduły Max Finanse, Max Logistyka i Max Personel. Dzięki temu znacząco usprawniono kontrolę efektywności procesów biznesowych, zautomatyzowano obieg dokumentów oraz przyśpieszono wykonywanie analiz finansowych, co w efekcie poprawiło jakość i pewność zarządzania całą firmą. Zaimplementowane moduły pozwalają na dokładne i precyzyjne zarządzanie czasem pracy pracowników. Efektem jest wzrost sprawności działania firmy i lepsze wykorzystanie czasu pracy całego zespołu pracowników.

 Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest organizacją o zupełnie innej specyfice, a mimo to system Quatra Max także spełnił swoje zadanie. Federacja to dobrowolne zrzeszenie 20 różnych związków. Jako jedyna ma prawo prowadzić księgi bydła mlecznego i oceniać wartość użytkową krów ras mlecznych. Cała dokumentacja musi być prowadzona zgodnie z wymogami prawa polskiego i unijnego. Budżetowanie.  Zostały one wdrożone we wszystkich jednostkach organizacyjnych Federacji, ale z centralnym przetwarzaniem danych na głównym serwerze. Wiele kartotek systemu jest wspólnych w ramach całej Federacji, ale dzięki elastycznemu modułowi nadawania uprawnień użytkownikom, nie zaburza to pracy jednostek składowych. Naczelną zasadą jest jednokrotne wprowadzanie danych. Do cech wyróżniających to wdrożenie należy obsługa specyficznych procesów tworzenia oraz obsługi  zakupów, akceptacji wniosków zakupowych z uwzględnieniem planów budżetowych i rozliczanie zakupów w powiązaniu z zapotrzebowaniami.

 Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. to regionalny przewoźnik dysponujący taborem do przewozu osób i towarów. Struktura organizacyjna i specyficzne procesy są całkowicie odmienne od dwóch poprzednich organizacji. W ocenie pracowników wdrożenie Quatra Max wyraźnie poprawiło wydajność pracy za sprawą wyeliminowania powielania wykonywanej pracy przy wprowadzaniu danych do systemu. Wdrożenie systemu zapewniło dowolność w uzyskiwaniu informacji zarządczych oraz różnego typu analiz i zestawień. Do bezcennych usprawnień należy także automatyzacja wielu procesów finansowych i kadrowo-płacowych za sprawą funkcji zdarzeniowych, terminarza operacji i specjalnych generatorów. Uproszczeniu uległy również procesy związane z inwentaryzacją środków trwałych, która bazuje na technologiach mobilnych.

 Kolejne ciekawe wdrożenie zrealizowane zostało w grupie firm o rozbudowanej strukturze organizacyjnej i funkcjonalnej zajmującej się produkcja i sprzedażą pieczarek. W jej skład wchodzą cztery pieczarkarnie, producent podłoża do pieczarek, gospodarstwo rolne i spółka sprzedaży pieczarek. Quatra Max została wdrożona w obszarach finansów, logistyki i zarządzania personelem. System pomaga w sprawnej i efektywnej realizacji zamówień od klientów z 10 europejskich krajów na dostawy świeżych grzybów pakowanych według indywidualnych potrzeb, i to następnego dnia po złożeniu zamówienia. Quatra Max gwarantuje natychmiastowy dostęp do informacji o stanie zapasów, zamówień, poziomie sprzedaży, rozrachunkach, wyniku finansowym i zdolności płatniczej firmy. Menedżerowie firmy cenią sobie znaczące usprawnienie procesów analiz i raportowania oraz integrację z istniejącą w firmie hurtownią danych.

Karolina Jurkiewicz

Kierownik Zespołu Wdrożeń dla SMB

Sygnity Business Solutions SA