Podpisanie nowej umowy wdrożeniowej w Carbotrans

W lipcu 2019 podpisaliśmy umowę na wdrożenie systemu ERP Quatra Max w Carbotrans w Zabrzu.

CARBOTRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką zależną JSW KOKS S.A. i wchodzi w skład Grupy Kapitałowej JSW. Jest to firma transportowa specjalizująca się w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym produktów węglo- i smołopochodnych oraz bitumicznych, koncentrująca się na specjalistycznym transporcie cysternowym.

Wdrażane rozwiązanie oparte jest o autorskie oprogramowanie Quatra Max w zakresie obszaru Logistyki, Finansów oraz Personelu:

  • MAX Finanse – obejmuje moduły: FK (w tym rozrachunki), Rejestr VAT, Kasa, Przelewy i wyciągi, Środki trwałe,
  • MAX Logistyka – Zakupy, Sprzedaż, Gospodarka magazynowa, Inwentaryzacja, Zlecenia,
  • MAX Personel – Kadry, Płace, Rozliczanie pracy kierowców.

Quatra Max Carbotrans