Magazyn mobilny – Mobilna GM

W ramach  projektowania oraz tworzenia aplikacji mobilnych powstał innowacyjny produkt Mobilna GM. Jest to program do obsługi gospodarki magazynowej w systemie online. Aplikacja  Mobilna GM przeznaczona jest do ergonomizacji czasu pracy przy rejestracji dokumentów obrotowych na magazynie, przyspieszenia wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi działami, umożliwia podgląd  aktualnych stanów magazynowych w czasie rzeczywistym.

Interfejs systemu

gm1 gm2 gm4 gm3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcjonowanie mobilnej GM

Aplikacja Mobilna GM umożliwia wykonywanie wybranych operacji Gospodarki Magazynowej za pomocą urządzeń przenośnych. Podstawowe operacje wspierane przez Mobilną GM to: przyjęcia magazynowe (zewnętrzne i  wewnętrzne), wydania magazynowe (zewnętrzne i wewnętrzne), kontrola stanów magazynowych z możliwością ich regulacji on-line.   Dokumenty mogą być tworzone na podstawie wskazanych zamówień lub faktur.

Aplikacja umożliwia dodawanie dokumentów i ich edycję, usuwanie, akceptację itp. Dodawanie pozycji polega na odczytaniu kodu kreskowego artykułu przez urządzenie.

Opcja wbudowanego Kreatora dokumentów pozwala na intuicyjne krok po kroku wprowadzanie atrybutów dokumentu. Kreator wspiera użytkownika podczas tworzenia dokumentów, prowadząc  przez kolejne okna oraz wskazuje ewentualne błędy i braki. Umożliwia to łatwą obsługę bez potrzeby kosztownych szkoleń oraz przede wszystkim skraca czas wprowadzania dokumentów.  Kreator parametryzowany jest wg życzenia klientów.

Aplikacja jest zintegrowana z Quatra,  kartoteką Dokumentów obrotowych. Wszystko co zostanie wykonane za pomocą urządzenia, na którym jest zainstalowana aplikacja Mobilna GM,  ma odzwierciedlenie w systemie Quatra  w kartotece Dokumentów obrotowych oraz na Stanach kont.

Ponadto aplikacja Mobilna GM wspomaga proces inwentaryzacji. Można go użyć do inwentaryzacji materiałów i towarów. W panelu inwentaryzacja można dodawać dokument inwentaryzacji oraz jego kolejne pozycje poprzez sczytanie kodów kreskowych artykułów magazynowych. Zastosowanie aplikacji Mobilna GM pozwala na uporządkowanie i skrócenie  procesu inwentaryzacji oraz eliminację wielu źródeł błędów.

Zalety mobilnej GM

  • Usprawnia obsługę w zakresie ewidencji stanów i obrotów magazynowych
  • Przesyłanie danych z urządzenia mobilnego do systemu Quatra, rejestracja procesów online
  • Aktualna informacja o przepływie materiałów pomiędzy jednostkami i magazynami
  • Usprawnienie przeprowadzania procesu inwentaryzacji

Aplikacja mobilna Quatra