Kolorowanie wierszy tabeli oraz modyfikacja etykiet kolumn

Quatra Max posiada mechanizm ogólny pozwalający definiować sposób kolorowania wierszy i komórek kartotek wg danych z tabeli.

Poniższy przykład prezentuje:

  • kolorowanie komórki tabeli w zależności od:
    1. Symbolu magazynu;
    2. Ilości łącznej, jeśli jest mniejsza od 100;
  • Kolorowanie czcionki komórki tabeli w zależności od kategorii artykułu.

System umożliwia również zmianę etykiet kolumn w zakresie:

  • Nazwy kolumny;
  • Czcionki (pogrubiona / pochylona);
  • Koloru i tła etykiety.

Quatra Kolorowanie kartoteki