Dostępne testowe wersje funkcjonalności generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego

Zgodnie z nowelizacją Ordynacji Podatkowej od 1 lipca 2016 r. duzi (w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) przedsiębiorcy prowadzący księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych będą zobowiązani wygenerować na żądanie odpowiednich organów kontrolnych Jednolity Plik Kontrolny (JPK). JPK obejmuje siedem plików, przy czym dwa z nich dotyczą przedsiębiorców prowadzących Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów i Ewidencję Sprzedaży. Przedsiębiorstwa prowadzące tzw. pełną księgowość będą zatem generować 5 plików obejmujących księgi rachunkowe, faktury zakupu i sprzedaży, rejestr VAT, wyciągi bankowe oraz operacje magazynowe.
System Quatra Max udostępnia już testowe wersje funkcjonalności generowania JPK, do końca czerwca zostaną udostępnione wersje ostateczne.

image001-kopia