E-faktury w zamówieniach publicznych

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym

Powyższa ustawa wprowadza przepisy Unii Europejskiej (Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych) do polskiego prawa. Dyrektywa określa pojęcie faktury elektronicznej ustrukturyzowanej w zamówieniach publicznych.

efaktury1

Terminy

efaktury2

Co to jest e-faktura ustrukturyzowana?

Elektroniczna faktura ustrukturyzowana jest to dokument, który pozwala na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w systemach finansowo-księgowych bez manualnego wprowadzania danych przez człowieka.

Różnice pomiędzy e-fakturą a e-fakturą ustrukturyzowaną:

 • Elektroniczna faktura ustrukturyzowana zawiera dane w jednym z ustandaryzowanych formatów, niesie za sobą informacje o danych na fakturze bez konieczności odczytu treści na niej zamieszczonej.
 • Zwykła faktura elektroniczna występuje najczęściej w formacie PDF i polega na przedstawieniu obrazu, który można przesłać. Aby ją odczytać, należy zobaczyć ją wzrokowo.

Platforma Elektronicznego Fakturowania

Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) jest to narzędzie obsługujące obieg faktur elektronicznych i innych dokumentów ustrukturyzowanych pomiędzy wykonawcami zamówień a zamawiającymi instytucjami publicznymi. Z platformy będzie można korzystać bezpłatnie przez stronę internetową, a także poprzez integrację systemów z tą platformą (automatyczne pobieranie i przesyłanie dokumentów).

PEF umożliwi również przesyłanie ustrukturyzowanych dokumentów w obrębie Unii Europejskiej. Pozwoli to na zwiększenie udziału polskich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych ogłaszanych w innych krajach UE.

Rodzaje dokumentów

Lista ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy:

 • Awizo dostawy
 • Nota księgowa
 • Potwierdzenie odbioru
 • Zamówienie
 • Korekta faktury

Korzyści wprowadzenia e-fakturowania

 • obniżenie kosztów związanych z przesyłaniem i odbieraniem dokumentów w postaci papierowej w ramach zamówień publicznych
 • szybsza weryfikacja poprawności wystawianych faktur
 • przyspieszenie realizacji płatności
 • zwiększenie udziału polskich przedsiębiorstw w rynku zamówień publicznych UE
 • częstsze stosowanie faktur elektronicznych w obszarze zamówień publicznych

e-Faktury w Quatra Max

W związku z nowymi wymogami prawa chcielibyśmy zaoferować Państwu nowe rozwiązanie systemu Quatra Max wspomagające obsługę faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych.

Nowa funkcjonalność będzie umożliwiała wysyłanie oraz odbieranie faktur elektronicznych wykorzystując moduły EDI z Platformy Elektronicznego Fakturowania. Zalety naszego rozwiązania to m.in. mechanizm śledzenia i kontroli stanu wysyłanych i odbieranych komunikatów, powiadomienia mailowe o błędach przy wysyłaniu lub odbieraniu komunikatów do i od dostawcy usługi EDI z platformy.