obieg dokumentow
0
Optymalizacja czasu obsługi dokumentów
0
Automatyzacja dekretacji dokumentów
0
Zmniejszenie ryzyka skutków zgubienia dokumentów
0
Kontrola kosztów w procesie wielopoziomowej akceptacji

Quatra Max Obieg Dokumentów

Służy do obsługi obiegu dokumentów przychodzących do firmy (w tym umów, ofert, dokumentów zakupu, reklamacji od klientów itp.), dokumentów wewnętrznych, a także dokumentów wychodzących. Daje możliwość definiowania własnych ścieżek obiegu dokumentów dla różnych kategorii i typów dokumentów. Dzięki wdrożeniu w firmie przynosi wymierne korzyści:

kontrola kosztów poprzez właściwe określenie ścieżki akceptacji w obiegu dokumentów
optymalizacja czasu obsługi dokumentów przez dyscyplinowanie osób odpowiedzialnych za terminową obsługę dokumentu (generowanie przypomnień, wysyłanie maili)
 automatyzacja dekretacji dokumentów dzięki opisowi merytorycznemu dokumentu (z wykorzystaniem słowników systemowych)
zmniejszenie ryzyka zagubienia dokumentu poprzez możliwość dodania do dokumentu dowolnego załącznika (skanu, specyfikacji itp.)
skrócenie czasu obsługi i zmniejszenie kosztów przekazywania dokumentów, zwłaszcza w organizacjach o rozproszonej strukturze
obsługa wniosków budżetowych, ich akceptacja w obiegu przez uprawnione osoby umożliwia automatyczne uwzględnienie wniosków w planie budżetowym