0
Sprawniejsza organizacja procesu zakupów
0
Organizacja zasobów firmy
0
Szybki dostęp do informacji
0
Ułatwiona sprawozdawczość

Quatra Max Logistyka 

Wspomaga zarządzanie przepływem zasobów materiałowych i towarowych organizacji, obejmuje zaopatrzenie, gospodarkę magazynową i sprzedaż. Dzięki wdrożeniu w firmie przynosi wymierne korzyści:

ewidencja i kontrola realizacji w jednym, spójnym systemie zamówień sprzedaży pochodzących
z różnorodnych źródeł
sprawna organizacja zakupów poprzez możliwość m.in. centralnej realizacji zakupów w systemie na podstawie zapotrzebowań (np. usługi, szkolenia, materiały) zarejestrowanych przez poszczególne jednostki
organizacja zasobów firmy w ramach realizacji zleceń: pracownicy (kalendarze, kwalifikacje), materiały, towary, sprzęt
ograniczenie kosztów związanych z zakupem i przechowywaniem materiałów poprzez efektywne planowanie
skrócenie czasu dostępu do informacji i podejmowania decyzji dzięki integracji modułów – bezpośrednie powiązanie dokumentów logistycznych, płacowych i środków trwałych z Księgą Główną
dostęp do informacji o zapasach i zasobach umożliwiających realizację zamówień i zleceń
integracja procesu sprzedaży w jednym systemie
kontrola przepływów materiałowych w obrębie całej struktury firmy
ułatwiona sprawozdawczość dzięki możliwości generowania dedykowanych raportów (dane do raportów GUS)
ułatwiona sprawozdawczość ewidencji odpadów oraz generowanie wydruków związanych z obsługą odpadów
zmniejszenie kosztów i skrócenie procesu dystrybucji faktur
optymalizacja procesu zakupów dzięki elektronicznej komunikacji z dostawcami oraz automatycznemu wyliczaniu potrzeb zakupowych
ostrzeżenie o nierzetelnych kontrahentach w procesie sprzedaży

Moduły funkcjonalne

zakupy

Zakupy

Zapewnia pełną kontrolę nad procesem obsługi zakupów w przedsiębiorstwie. Obejmuje obsługę zapotrzebowań wewnętrznych, zamówień zakupu od dostawców oraz faktur zakupów krajowych i zagranicznych. Wspiera wystawianie faktur na podstawie zamówień oraz rozliczenie zamówień. Proces obsługi zakupu jest elastycznie dopasowywany do potrzeb Klienta. W zależności od potrzeb Klienta moduł działa w powiązaniu z modułem elektronicznego obiegu dokumentów oraz budżetowaniem.

magazyn

Gospodarka magazynowa

Usprawnia obsługę w zakresie ewidencji stanów i obrotów magazynowych oraz zarządzania zasobami magazynowymi. System wspomaga prowadzenie ewidencji księgowej i magazynowej, obrót materiałami i wyposażeniem z uwzględnieniem różnych wycen magazynowych. Pozwala na realizację procesów przepływu materiałów pomiędzy jednostkami z zapewnieniem ich niezależności logistycznej (własne magazyny, odpowiedzialność materiałowa). Umożliwia precyzyjne ewidencjonowanie i zarządzanie zapasami magazynowymi z dokładnością do cech poszczególnych artykułów (np. numery seryjne, daty ważności, numery partii) oraz magazynów (lokalizacja towaru).

zlecenia

Zlecenia

Umożliwia kontrolę kosztów i przychodów wykonywanych zadań. Moduł zapewnia szybki dostęp do informacji m.in. o naprawach, przeglądach sprzętu, kosztach obiektu, wykonywanych usługach i kosztach pracy.

edi

EDI i eFaktury 

Zapewnia wymianę dokumentów elektronicznych w standardzie EDIFACT za pośrednictwem operatorów EDI. Wspomaga elektroniczne odbieranie, wysyłanie dokumentów od kontrahentów relacyjnych. Pozwala na skojarzenie odbieranej poczty z adresu email z komunikatami EDI. Oprócz EDI Quatra Max oferuje dedykowane rozwiązania do emisji faktur sprzedaży poprzez witrynę lub email z możliwością przesyłania powiadomień SMS

sprzedaz

Sprzedaż

Pozwala na sprawną obsługę procesów sprzedaży krajowej i zagranicznej. Obejmuje generowanie ofert sprzedaży, przyjmowanie zamówień Klientów, właściwą sprzedaż oraz analizę należności. W zależności od potrzeb Klienta moduł działa w powiązaniu z modułami: gospodarki magazynowej, EDI (elektroniczna wymiana dokumentów), zleceń oraz wysyłki (organizacja transportu do Klienta).

transport kopia

Transport

Szczegółowa ewidencja sprzętu, napraw, przeglądów, ubezpieczeń, kart drogowych. Umożliwia rozliczanie
zużycia paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych. Pozwala również na szybką ocenę i analizę danych
oraz wykrycie ewentualnych nadużyć obsługi. Stanowi idealne rozwiązanie do analiz eksploatacyjno-ekonomicznych posiadanych środków transportowych i maszyn.

harmonogr

Harmonogram wizyt, ankiety

Służy do planowania wizyt u kontrahentów. Definiować można zarówno termin, jak i planowane czynności, a także rejestrację zamówienia, rozliczenia w kasie czy ankiety. Funkcjonalność dostępna także na urządzeniach mobilnych (tablet, smartfon).

zapytanie

 Zapytania ofertowe, oferty, kontrakty

Funkcjonalność pozwala zarejestrować pełną informację odnośnie trwającego procesu pozyskiwania kontraktu zakupu lub sprzedaży od zapytania ofertowego przez ofertę, aż do umowy i ewentualnych aneksów. Pozwala to na kontrolę realizacji kontraktu na poziomie zysków, kosztów i terminów.