0
Łatwiejsza analiza sytuacji firmy
0
Tworzenie sprawozdań i analiz
0
Skrócenie czasu zamknięcia miesiąca
0
Sprawna kontrola należności

Quatra Max Finanse

Moduł umożliwia rejestrację, sprawozdawczość i planowanie aspektów finansowych działalności organizacji. Jego wdrożenie niesie za sobą następujące korzyści dla firmy:

definiowanie i stały monitoring kluczowych dla firmy wskaźników ekonomicznych
ułatwienie analizy sytuacji firmy poprzez wykorzystanie różnorodnych zestawień
(np. Bilans, Rachunek Wyników, Rachunek Przepływów Pieniężnych)
możliwość wykonywania analiz pokazujących na bieżąco aktualny stan firmy nawet przed zamknięciem miesiąca i przed księgowaniem dokumentów
tworzenie wszelkich sprawozdań finansowych i statystycznych
kontrola płatności i automatyczne powiadamianie kontrahentów o płatnościach
(przyszłych i przeterminowanych)
opcja blokowania przelewów, gdy jest możliwa kompensata
skrócenie czasu potrzebnego na zamknięcie miesiąca
usprawnienie zagadnienia kontroli należności w zakresie monitorowania należności terminowych i przeterminowanych oraz wspomaganie egzekucji, także poprzez wspólną analizę na poziomie całej grupy kapitałowej

Moduły funkcjonalne

ksiegowosc

Księgowość i rozrachunki

Dekretacja i księgowanie dokumentów, sprawozdawczość, obsługa rozrachunków i windykacje. Obsługa rozrachunków pozwala na bezpośrednią kontrolę i analizę zdarzeń finansowych z kontrahentami.

rejestr vat

Rejestr VAT

Obsługa rejestru VAT i generowanie deklaracji VAT.
Dla każdego zdefiniowanego rejestru dostępna jest
dowolna liczba stawek VAT. System udostępnia funkcje
pełnej obsługi rozliczeń przy transakcjach zagranicznych.

logo121

Koszty

Obejmuje proces rozliczenia kosztów, polegający na przeksięgowaniu kosztów z jednych kont na inne wg. określonych, powtarzalnych algorytmów.

kasa

Kasa i Banki

Obsługa operacji kasowych, generowanie przelewów i obsługa wyciągów bankowych.

kontroling

Kontroling

Dostarcza funkcje pozwalające na definiowanie i wykonywanie różnorodnych  zestawień i wskaźników ekonomicznych ułatwiających analizę i ocenę kondycji organizacji. Wraz z systemem dostarczana jest duża ilość zdefiniowanych wskaźników, gotowych do wykonania. Dotyczą one takich elementów, jak zyskowność, płynność finansowa czy też wypłacalności.

trwale

Środki Trwałe

Obejmuje całość zagadnień związanych z księgowością analityczną środków trwałych, dając jednocześnie gotowe zestawienia dla księgowości głównej przedsiębiorstwa. Automatycznie nalicza umorzenia i amortyzację rachunkowo, podatkowo i wg MSR (niezależnie). Pozwala również wprowadzać wszelkie zmiany stanów środków trwałych i uzyskiwać z nich różnorodne zestawienia, które pozwalają w dowolnym momencie uzyskać stan majątku trwałego wg wybranego kryterium.

kolektor

 mKolektor

Inwentaryzacja środków trwałych z wykorzystaniem urządzenia mobilnego bezpośrednio skomunikowanego z systemem. Urządzenie mobilne umożliwia zdalne przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych z wykorzystaniem kodów kreskowych środków trwałych.