Moduł OCR

W systemie Quatra Max dostępny jest nowy moduł OCR. Służy on do automatycznego odbierania faktur z podanego adresu mailowego i dodawania ich do obiegu dokumentów. Moduł pozwala na znaczne przyspieszenie obsługi faktur. Do obsługi procesu...

Czytaj więcej

eTeczka w Quatra Max

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Na dokumentację pracowniczą składają się: akta osobowe pracowników, dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy...

Czytaj więcej

Quatra Max w coraz lepszych chmurach

Inżynierowie Quatra Max na warsztatach Oracle Cloud Hackathon 2019 uruchomili premierową instalację systemu, opartą o topową wersję bazy danych Oracle w chmurze, tzw. bazę autonomiczną. System Quatra Max oparty o autonomiczną bazę...

Czytaj więcej

Webinarium PPK w systemie Quatra Max

Dnia 23 sierpnia 2019 odbyło się webinarium PPK w systemie Quatra Max, podczas którego został zaprezentowany sposób zrealizowania przepisów dotyczących wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w naszym systemie. Webinar...

Czytaj więcej

Webinarium Narzędzia w nowoczesnej obsłudze HR

Dnia 15 maja 2019 odbyło się webinarium Narzędzia w nowoczesnej obsłudze HR, podczas którego zostało przybliżone, jak usprawnić pracę działu HR na przykładzie systemu Quatra Max. Webinar poprowadził Krzysztof Krajewski. Dziękujemy...

Czytaj więcej

E-faktury w zamówieniach publicznych

Podstawa prawna Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Powyższa ustawa wprowadza przepisy Unii Europejskiej...

Czytaj więcej

Skierowanie na badania lekarskie

Badania medycyny pracy pracowników wykonywane są na podstawie skierowania, które wystawia pracodawca. Kartoteka Dane medyczne w systemie Quatra Max umożliwia zarządzanie skierowaniami na badania pracowników, współpracowników oraz...

Czytaj więcej

Wnioski urlopowe w Quatra Max

System Quatra Max oferuje, w ramach udostępnianego Portalu, obsługę wniosków urlopowych. Program umożliwia proste i intuicyjne wypełnienie elektronicznego wniosku, a także wgląd do informacji na temat urlopu wykorzystanego i...

Czytaj więcej

Magazyn mobilny – Mobilna GM

W ramach  projektowania oraz tworzenia aplikacji mobilnych powstał innowacyjny produkt Mobilna GM. Jest to program do obsługi gospodarki magazynowej w systemie online. Aplikacja  Mobilna GM przeznaczona jest do ergonomizacji czasu pracy przy...

Czytaj więcej