Polski Ład w Quatra Max

Od 1 stycznia 2022 r  wchodzą w życie zmiany w podatkach i naliczaniu składek, w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, co prowadzi do konieczność dokonania zmian w obszarze kadr i płac. Aby wspomóc Państwa w codziennej obsłudze Systemu Quatra Max i...

Czytaj więcej

Nowy plik JPK-VAT

Zmiany w obowiązkach sprawozdawczych! Nowy plik JPK-VAT Od października 2020 r. znosi się obowiązek  przekazywania  informacji o prowadzonej ewidencji w formie plików  JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K. Zgodnie z nowymi wytycznymi ww...

Czytaj więcej

Moduł OCR

W systemie Quatra Max dostępny jest nowy moduł OCR. Służy on do automatycznego odbierania faktur z podanego adresu mailowego i dodawania ich do obiegu dokumentów. Moduł pozwala na znaczne przyspieszenie obsługi faktur. Do obsługi procesu...

Czytaj więcej

eTeczka w Quatra Max

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Na dokumentację pracowniczą składają się: akta osobowe pracowników, dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Dokumentacja...

Czytaj więcej

Quatra Max w coraz lepszych chmurach

Inżynierowie Quatra Max na warsztatach Oracle Cloud Hackathon 2019 uruchomili premierową instalację systemu, opartą o topową wersję bazy danych Oracle w chmurze, tzw. bazę autonomiczną. System Quatra Max oparty o autonomiczną bazę danych Oracle –...

Czytaj więcej

Webinarium PPK w systemie Quatra Max

Dnia 23 sierpnia 2019 odbyło się webinarium PPK w systemie Quatra Max, podczas którego został zaprezentowany sposób zrealizowania przepisów dotyczących wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w naszym systemie. Webinar poprowadził Jarosław...

Czytaj więcej

Podpisanie nowej umowy wdrożeniowej w Carbotrans

W lipcu 2019 podpisaliśmy umowę na wdrożenie systemu ERP Quatra Max w Carbotrans w Zabrzu. CARBOTRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką zależną JSW KOKS S.A. i wchodzi w skład Grupy Kapitałowej JSW. Jest to firma transportowa...

Czytaj więcej

Quatra Max podczas Konferencji Nowoczesnego HR

W dniu 31 maja 2019 odbyła się Konferencja Nowoczesnego HR w Warszawie pt. Rola HR w czasach redefinicji relacji pracownik-pracodawca – zwinne zarządzanie – cyfrowa rewolucja – autentyczne wartości, której partnerem głównym było...

Czytaj więcej

Webinarium Narzędzia w nowoczesnej obsłudze HR

Dnia 15 maja 2019 odbyło się webinarium Narzędzia w nowoczesnej obsłudze HR, podczas którego zostało przybliżone, jak usprawnić pracę działu HR na przykładzie systemu Quatra Max. Webinar poprowadził Krzysztof Krajewski. Dziękujemy wszystkim...

Czytaj więcej

E-faktury w zamówieniach publicznych

Podstawa prawna Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Powyższa ustawa wprowadza przepisy Unii Europejskiej...

Czytaj więcej