budzetowanie
0
Możliwość tworzenia wielu wersji planu budżetowego
0
Symulacja budżetu przed ostateczną akceptacją
0
Rezerwacja środków przed podjęciem zobowiązania
0
Analizy odchyleń planu i wykonania

Quatra Max Budżetowanie

Umożliwia planowanie, kontrolę planu oraz analizę wykonania planów finansowych jednostki. Pozwala na tworzenie planów budżetowych i zarządzanie nimi oraz szczegółowe raportowanie – planu, wykonania i odchylenia. Dzięki wdrożeniu w firmie przynosi wymierne korzyści:

możliwość tworzenia wielu wersji (wariantów) planu budżetowego
obsługa wniosków budżetowych (rozproszona edycja budżetu)
symulacje budżetu przed ostateczną akceptacją oraz kontrole całości planu na poziomie decyzyjnym
analizy odchyleń planu i wykonania, prognozowanie wykonania planu porównywanie planów, kontrola wykonania planu
możliwość rezerwacji środków jeszcze przed podjęciem zobowiązania do wydatkowania środków
możliwość ostrzeżenia i/lub zablokowania zakupu w przypadku braku środków w planie