Quatra Max
to narzędzie ułatwiające efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Zapewnia kompleksowe wsparcie we wszystkich procesach biznesowych.
System Quatra Max
z powodzeniem działa w wielu branżach: różnego typu sprzedaży i dystrybucji, zarządzaniu rozproszonymi organizacjami usługowymi, transporcie kolejowym i lotniczym oraz w sektorze publicznym.
Skontaktuj się z nami
kontakt@sygnitysbs.pl

System Quatra Max

logo121

FINANSE

Umożliwia rejestrację, sprawozdawczość i planowanie aspektów finansowych działalności organizacji.

LOGISTYKA

Wspomaga zarządzanie przepływem zasobów materiałowych
i towarowych organizacji, obejmuje zaopatrzenie, gospodarkę magazynową i sprzedaż.

personel

PERSONEL

Usprawnia procesy zarządzania personelem uwzględniając uwarunkowania prawne i strategię organizacji.

harmonogr

OBIEG DOKUMENTÓW

Służy do obsługi obiegu dokumentów przychodzących do firmy, dokumentów wewnętrznych, a także dokumentów wychodzących.

karty pracy

ZARZĄDZANIE
KAPITAŁEM LUDZKIM

Umożliwia rejestrację, sprawozdawczość i planowanie aspektów finansowych działalności organizacji.

portal

PORTAL PRACOWNICZY

Umożliwia pracownikom zdalny dostęp do wybranych elementów systemu (m.in. własnych danych kadrowych, oceny pracownika). Pozwala na szybką i bezpieczną dystrybucję informacji.

kasa

Budżetowanie

Usprawnia procesy zarządzania
personelem uwzględniając
uwarunkowania prawne
i strategię organizacji.

szkolenia

PANEL MENEDŻERA

Panel menedżera pokazuje w sposób skondensowany aktualna sytuację firmy.

Jak usprawnić Twoją firmę?

Zwiększenie konkurencyjności firmy Zwiększenie efektywności zarządzania Podniesienie jakości obsługi Klienta Elastyczny model wykorzystania systemu Poprawa efektywności pracy Bezpieczeństwo
Planowanie strategii biznesowej Ujednolicenie procedur Indywidualna obsługa procesów System na zasobach Klienta Data Center Intuicyjna obsługa Pełna kontrola dostępu danych
Modelowanie indywidualnych procesów Zarządzanie rozproszoną strukturą Dostęp do funkcji przez internet Zarządzanie po stronie Klienta lub dostawcy Definiowanie profili użytkowników Spójny system usprawnień
Szybsze reagowanie na potrzeby Skalowalność rozwiązań Optymalizacja czasu realizacji zapytań Licencje systemu w modelu usługowym Integracje z urządzeniami peryferyjnymi Architektura trójwarstwowa aplikacji

Jak usprawnić Twoją firmę?

Zwiększenie konkurencyjności firmy
Planowanie strategii biznesowej
Modelowanie indywidualnych procesów
Szybsze reagowanie na potrzeby
Zwiększenie efektywności zarządzania
Ujednolicenie procedur
Zarządzanie rozproszoną strukturą
Skalowalność rozwiązań
Podniesienie jakości obsługi Klienta
Indywidualna obsługa procesów
Dostęp do funkcji przez internet
Optymalizacja czasu realizacji zapytań
Elastyczny model wykorzystania systemu
System na zasobach Klienta Data Center
Zarządzanie po stronie Klienta lub dostawcy
Licencje systemu w modelu usługowym
Poprawa efektywności pracy
Intuicyjna obsługa
Definiowanie profili użytkowników
Integracje z urządzeniami peryferyjnymi
Bezpieczeństwo
Pełna kontrola dostępu danych
Spójny system usprawnień
Architektura trójwarstwowa aplikacji
0
użytkowników
0
lokalizacji
0
lat na rynku
0
ekspertów
0
zrealizowanych projektów

Referencje

Soprt

WOSIR W DRZONKOWIE

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie jest zakładem budżetowym świadczącym usługi w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu. Dysponuje najbogatszą w regionie bazą sportową o standardzie europejskim oraz rozbudowaną bazą hotelowo-­gastronomiczną i szkoleniową. W ramach współpracy zrealizowaliśmy dedykowany system ,,e­Drzonków” odpowiadający na podstawowe potrzeby ośrodka.

POBIERZ REFERENCJE
Soprt

KOLEJE WIELKOPOLSKIE 

Firma Koleje Wielkopolskie świadczy usługi związane z kolejowym przewozem pasażerskim w obrębie województwa wielkopolskiego, w tym m.in.: koleje regionalne i inne przewozy osób i rzeczy, działalność usługową w zakresie taboru kolejowego oraz działalność związaną z turystyką.
W 2012 roku w ramach współpracy zrealizowaliśmy dostawę systemu Quatra Max w zakresie modułów Max Finanse, Max Personel, Max Logistyka oraz Mobilnej Inwentaryzacji Środków Trwałych.

POBIERZ REFERENCJE
Soprt

AGENCJA OCHRONY SZABEL

Agencja Ochrony SZABEL spółka z o.o. w Koszalinie posiada ponad 25-letnie doświadczenie w obszarze projektowania i wdrażania kompleksowych i systemowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia. W ramach zintegrowanego systemu ratownictwa ściśle współpracuje ze wszystkimi służbami ratowniczymi w kraju. Posiada 10 oddziałów terenowych, w których pracuje 1.000 pracowników dysponujących flotą 70 samochodów. Obsługuje ponad 7.000 Klientów. Przeprowadziliśmy wdrożenie systemu Quatra Max w obszarze modułów Max Finanse, Max Personel  oraz Max Logistyka.

POBIERZ REFERENCJE